Bestuur                            

 terug 

    Het bestuur van de Alvis Owner Club Nederland wordt gevormd door:

    Voorzitter                -    A.Ch. Brouwers    -     Anton                T 0492 552 902 / M 0653 217 608             email:  voorzitter@alvisocn.com

     Secretaris                -   A. Hillebrand          -     André                T 020 624 1692                                         email:  secretaris@alvisocn.com

     Penningmeester     -  R. van Tuijl             -     Rob                    T 0636 333 159                                          email:  penningmeester@alvisocn.com

   

     Registersecretaris                  -  J. van der Meijden    -     Hans     T 030 228 3593                                          email:  register@alvisocn.com

     Redacteur Triangel                -   J. van Tongeren       -     Hans     T 0313 416 492                                           email:  redactie@alvisocn.com

     Contactpersoon FEHAC       -   J. van Tongeren       -     Hans     T 0313 416 492    

     Evenementencommissaris  -    A.Ch. Brouwers       -     Anton    T 0492 552 902 /  M 0653 217 608             email:  evenement@alvisocn.com

 

Het bestuur van de AOCN bestaat geheel uit vrijwilligers.

Bij telefonisch contact daarom graag bij voorkeur tussen 19.00 en 21.00 uur bellen.

De illustraties in deze website komen voornamelijk van oorspronkelijke advertenties, oude artikelen en uit eigen archief. 

De AOCN heeft geen winstoogmerk. Alle opmerkingen en adviezen door of namens de AOCN gegeven zijn geheel vrijblijvend.

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

terug