Bestuur                            

 terug 

    Het bestuur van de Alvis Owner Club Nederland wordt gevormd door:

    Voorzitter                -    A.Ch. Brouwers    -     Anton                T 0492 552 902 / M 0653 217 608              email:  voorzitter@alvisocn.com

    Secretaris                -   A. Hillebrand          -     André                T 020 624 1692                                             email:  secretaris@alvisocn.com

    Penningmeester     -  R. van Tuijl             -     Rob                    T 0636 333 159                                             email:  penningmeester@alvisocn.com

 

    Evenementencommissaris  -    A.Ch. Brouwers       -     zie Voorzitter    email:  evenement@alvisocn.com 

    

     Redactie Triangel                -   Bestuur AOCN       email:  redactie@alvisocn.com

                                                              R. van Tuijl                  -    zie Penningmeester                                     

                                                              A. Hillebrand               -    zie Secretaris

                                                              A. Brouwers               -     zie Voorzitter

 

     Registersecretaris                  -  J. van der Meijden      -     Hans     T 030 228 3593                                      email:  register@alvisocn.com                                                                                                                      

     Contactpersoon FEHAC       -   J. van Tongeren        -     Hans     T 0313 416 492    

  

 

Het bestuur van de AOCN bestaat geheel uit vrijwilligers.

Bij telefonisch contact daarom graag bij voorkeur tussen 19.00 en 21.00 uur bellen.

De illustraties in deze website komen voornamelijk van oorspronkelijke advertenties, oude artikelen en uit eigen archief. 

De AOCN heeft geen winstoogmerk. Alle opmerkingen en adviezen door of namens de AOCN gegeven zijn geheel vrijblijvend.

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

terug