alvis owner Club nederland 

Over ons

J

J

   

     Het bestuur van de Alvis Owner Club Nederland (AOCN) heet u hartelijk welkom op deze site. Iedereen die een Alvis bezit,  er een wil 

     kopen of Alvis een warm hart toedraagt,   is welkom bij AOCN.

 

    Het bestuur van de Alvis Owner Club Nederland wordt gevormd door:

    Voorzitter                             -   A.Ch. Brouwers     -     Anton                M  +31 (0) 653 217 608        voorzitter@alvisocn.com

    Secretaris                             -   A. Hillebrand        -    André                 M +31 (0) 651 518 705          secretaris@alvisocn.com

    Penningmeester                    -   R. van Tuijl           -    Rob                    M  +31 (0)636 333 159         penningmeester@alvisocn.com

    Evenementencommissaris      -   A.Ch. Brouwers                                                                           evenement@alvisocn.com 

    Redactie Triangel                   -   Bestuur AOCN                                                                             redactie@alvisocn.com

    Registersecretaris                   -   T. Dommershuizen -    Teun               M +31 (0) 653 135 088         register@alvisocn.com 

    Contactpersoon FEHAC           -   J. van Tongeren      -    Hans               M +31 (0) 653 967 192   

  

 

    Het bestuur van de AOCN bestaat geheel uit vrijwilligers.

    Bij telefonisch contact daarom graag bij voorkeur tussen 19.00 en 21.00 uur bellen.

    De illustraties in deze website komen voornamelijk van oorspronkelijke advertenties, oude artikelen en uit eigen archief. 

    De AOCN heeft geen winstoogmerk. Alle opmerkingen en adviezen door of namens de AOCN gegeven zijn geheel vrijblijvend.

    Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.